Dzielnicowi KP Iłowa

Data publikacji 31.10.2014
 

 

 

 
 

Dzielnica nr 1 sierżant Jan Kucharz  tel. 47 79 37 421, kom. 519 534 563,

E-mail: dzielnicowy.ilowa1@go.policja.gov.pl

Rejon służbowy to całe miasto Iłowa

Plan działania priorytetowego dzielnicowego
Rejon i charakter zagrożenia: spożywanie alkoholu w rejonie Parku Miejskiego w Iłowej przy ul. Pałacowej.

Podmioty pozapolicyjne zaangażowane do działań:

- Urząd Miejski w Iłowej

-Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Termin realizacji: 30.06.2024 r.

 

Dzielnica nr 2,  aspirant  Adam Florczak, tel. 47 79 37 422, kom. 519 534 564, E-mail: dzielnicowy.ilowa2@go.policja.gov.pl

Rejon służbowy to GMINA IŁOWA, obejmująca następujące miejscowości: Czerna, Żaganiec, Wilkowiska, Szczepanów, Jankowa Żagańska, Konin Żagański, Borowe, Kowalice, Klików, Czyżówek

Plan działania priorytetowego dzielnicowego
Rejon i charakter zagrożenia: Spożywanie alkoholu w rejonie sklepu "Danusia" w Koninie Żagańskim 39A

Podmioty pozapolicyjne zaangażowane do działań:

- Urząd Gminy w Iłowej

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- Właściciel sklepu

Termin realizacji: 30.06.2024 r.

 

 
 

Dzielnica nr 3, młodszy aspirant Paweł Pakulski, tel. 47 79 37 423  tel. kom. 519 534 565, E-mail: dzielnicowy.gozdnica@go.policja.gov.pl

Rejon służbowy to całe miasto Gozdnica

Plan działania priorytetowego dzielnicowego
Rejon i charakter zagrożenia: Wykroczenia porządkowe popełniane przez osoby spożywające alkohol na Targowisku Miejskim mieszczącym się przy ul. Ceramików 16 w Gozdnicy

Podmioty pozapolicyjne zaangażowane do działań:

- Urząd Miasta w Gozdnicy

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Termin realizacji: 30.06.2024 r.

 

 

Dzielnica nr 4, aspirant sztabowy Zbigniew Leszczyński, tel. 47 79 37 424 kom. 519 534 566, E-mail: dzielnicowy.wymiarki@go.policja.gov.pl

Rejon służbowy to GMINA WYMIARKI, obejmująca następujące miejscowości: Wymiarki, Witoszyn Górny, Witoszyn Dolny, Lubieszów, Lubartów, Lutynka, Silno Małe

Plan działania priorytetowego dzielnicowego
Rejon i charakter zagrożenia: spożywanie alkoholu oraz popełnianie wykroczeń porządkowych w rejonie osiedla Staszica w Wymiarkach

Podmioty pozapolicyjne zaangażowane do działań:

- Urząd Gminy w Wymiarkach

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

-Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik

- Właściciel Sklepu przy ul. Sztaszica


Termin realizacji: 30.06.2024 r.

Powrót na górę strony